AM tuotantotekniikalla tulevaisuuden tuotteita

Ainetta lisäävä valmistus avaa täysin uuden maailman tuotteiden valmistamiseen. 3D tulostamalla voidaan valmistaa muotoja, jotka eivät ole mahdollisia millään muulla tuotantotekniikalla. Muita yleisesti saavutettavia hyötyjä ovat materiaalin ja painon säästyminen. Osat voidaan valmistaa siellä missä niitä käytetään ja vain se määrä mikä tarvitaan. Kokoonpanot voidaan usein valmistaa vähemmällä määrällä komponentteja. Tällöin hyötyjä voidaan saavuttaa käyttöturvallisuudessa, asennuksessa, logistiikassa jne.

Mainittujen hyötyjen saavuttaminen ja AM valmistamisen kaupallinen hyödyntäminen vaativat uuden näkökulman tuotteiden suunnitteluun sekä laajaa tietämystä AM valmistamisen eri tuotantotekniikoista.

Olemme erikoistuneet AM osaamiseen. Tähän liittyy tuotteiden AM potentiaalin tunnistaminen, AM valmistusmenetelmän  valinta ja tuotteen uudelleenmuotoilu AM valmistamisen optimoimiseksi.
go3d.fi
GO3D OY PALVELUT YRITYKSILLE
Tehokkailla menetelmillä lisää arvoa tuotteisiin