3D suunnittelua uusimmalla teknologialla

Suunnittelun uudet apuvälineet nopeuttavat tuotteen markkinoille pääsemistä.

3D tulostamalla voidaan valmistaa protoyyppi, malli tai lopullinen tuote helposti ja nopeasti. Muutokset malliin voidaan tehdä nopeasti ja tuotteet voidaan yksilöidä. 3D suunnittelun ja tulostamisen tehokas hyödyntäminen vaatii tietoa ja kokemusta suunnittelun apuvälineiden tarjoamista mahdollisuuksista ja eri tulostusmenetelmistä.

Skannaamalla voidaan muuttaa olemassa oleva tuote tai sen osa digitaaliseen muotoon. Skannaamalla saatua tuotteen pintamallia voidaan parantaa, muokata tai sitä voidaan hyödyntää käänteiseen suunnitteluun. Käänteisen suunnittelun avulla voidaan tuote saada mallinnettua uudelleen vaikka alkuperäistä piirrustusta ei ole tai se on tuhoutunut.
go3d.fi